دلار گرون شد بلند شو تا گرون نشده...

پرویز و پونه - مسافرت رویایی !!!

کنایه جالب سوری لند به وضعیت بازار عرض با پرویز و پونه - مسافرت رویایی

  • سه شنبه ۱۸ ارديبهشت ۹۷
Designed By 2funny Powered by didestan