این پست کاملن فرهنگی است

با خانومت شوخی کن ،
سربه سرش بذار،
از غذاش بچش ،از دستپختش تعریف کن ...
بدون که اگه گاهی ظرف ها رو بشوری،
آسمان خدا زمین نمیاد !
اون همون دختر رویاهای دیروزته ؛ که هر روز تو آشپزخونه ی زندگی تو سرگرمه...
باور کن
بدون اون ؛ اجاق خونت حسابی سوت و کوره..
حسابی سوت و کوووور..

ممکنه عده ای به ما خرده بگیرن که این عکس چیه و این مطلب جاش اینجا نیست 

اما باور کنید این مطلب هم مثل مطالب حجاب و عفاف ماست 

این عین اسلامه ، عین حیاست ،عین سبک زندگیه درسته 

  • يكشنبه ۵ آبان ۹۲

زندگی چه میگوید؟

امروز که از خواب بیدار شدم

از خودم پرسیدم : زندگی چه می گوید؟ 

جواب را در اتاقم پیدا کردم،

سقف گفت : اهداف بلند داشته باش!

پنجره گفت : دنیا را بنگر!

ساعت گفت : هر ثانیه با ارزش است!

آیینه گفت : قبل از هر کاری به بازتاب آن بیندیش!

تقویم گفت : به روز باش!

در گفت : در راه هدف هایت سختی ها را هُل بده و کنار بزن!

زمین گفت : با فروتنی نیایش کن!

.

.

.

.

و در آخر، تخت خواب گفت : ولش کن بابا بگیر بخواب !!

  • پنجشنبه ۲۵ مهر ۹۲
Designed By 2funny Powered by didestan