علل بی حجابی یا بد حجابی

به نظر شما علل بی حجابی یا بد حجابی کدوم یک از موارد پایینه ؟

اگه موردی هم شما به ذهنتون میرسه لطفن بگید

 

1- نا آگاهی 2- تعلیم و تربیت نادرست
3- ضعف اعتقادی و ایمانی 4- برداشت غلط از آزادی
5- غرب زدگی 6- بهره وری سود جویانه از زن
7- توطئه استعمارگران 8- لجاجت و موضع گیری لجوجانه

 

  • دوشنبه ۲۱ مرداد ۹۲
Designed By 2funny Powered by didestan