روزمره گی ...

روزمره گی عین مُردنه ... حتی اگه شب رو دیر خوابیدی ، صبح زود بیدار شو.. زیر بارون راه برو ! نترس از خیس شدن ! هر چند وقت یه بار یه نقاشی بکش ! توی حموم آواز بخون ! آب بازی کن ، چه اشکالی داره ؟! بی مناسبت کادو بخر! بگو اینو تو ویترین گذاشتن برای من ! آب نبات چوبی لیس بزن ! بستنی قیفی بخور ! تلفن رو بردار به دوست قدیمیت زنگ بزن ! چای بخور واسه بقیه هم چای دم کن ! جوراب های رنگی بپوش ! خواب ببین ! شعربگو ! قاصدک ها رو بگیر ، آرزو کن، آرووووم فوتشون کن ! هرکی هرچی دوست داره فکر کنه ... بیخیال ؛ تو شاد باش نون خامه ای بخر و با لذت بخور ! قبل خواب کارهای روزت رو مرور کن، هیچ وقت خودت رو به مُردن نزن ! همه ی اینا رو گفتم و تو خوندی ... فقط خواستم یه چیزی بهت بگم ، دوستم : هر جا وایسی ، مُردی...!! زنده باش ، زندگی کن ! بذار زندگی از اینکه تو زنده ای به خودش بباله ! روزمره گی ، عین مُردنه... برای خسته شدن زوده !!

  • شنبه ۶ ارديبهشت ۹۳
Designed By 2funny Powered by didestan