اهل دانشگاهم...:)

اهل دانشگاهم

قبله ام استاد است
جانمازم نمره
پیشه ام مشروطی
من کتابم را وقتی می خوانم که بگوید استاد ؛ امتحان نزدیک است
دیشب اما خواندم یک ورق از آن را
همه ذرات کتابم متعجب شده است!

  • دوشنبه ۲۵ آذر ۹۲

قیافه من...

ترول های خنده دار و جدید ( تصویری)

  • سه شنبه ۲۸ آبان ۹۲
Designed By 2funny Powered by didestan