فرهنگ2500 ساله

فرهنگ 2500 ساله ادعای مردمانی است که حسرت تمیزی خیابان های اروپا رو میخورن 

ولی تمیزی توی ماشینشون رو به خیابون ها ترجیح میدن ... 

  • يكشنبه ۲۱ ارديبهشت ۹۳
Designed By 2funny Powered by didestan