محاصره تنگ تر شده

[تصویر: 1342035063351114_large.jpg]

می دانی 
محاصره تنگ تر شده 
اسیر می دهیم این روزها 
اینجا شیاطین مدام شیمیایی می زنند 
عامل خفه کننده دیگر بوی گیاه نمی دهد، بوی گناه می دهد 
پر چادرت را حائل کن تا بوی گناه مشامت را نیازارد 
نیمه ی راهیم .... 
نیمه جانی هم که هست . 
طاقت بیاور و پر چادرت را حائل کن ! 

  • چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۹۳
Designed By 2funny Powered by didestan