چادر می خواد

چقدر چفیه خونی شد تا چادری خاکی نشود
 [تصویر: 1372949849956822_orig.jpg]

  • دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۹۳
Designed By 2funny Powered by didestan