آی جونم

آیییییی جووووونم، بیااا

 

Inline image 7

 • سه شنبه ۳۰ مهر ۹۲

تام و جری

خواهر و بردارم که از من کوچیکترن دارن تو خونه میزنن تو سر و کله ی هم
بابام به مامانم میگه : اینارو ببین عینه تام و جری از صبح تا شب فقط دنبال همن !
مامانم هم با دست منو نشون میده میگه :
اینم هم عینهو اون سگه که تام و جری ازش حساب میبرن !
بابام :D
مامانم :)
خواهر و برادرم :lol:
من :|

بـا ایـن وضـی کـه بـعـضـی پـسـرا پـیـش مـیـرن
فـک کـنـم مـوقـع عـروسـیـشـون عـروس بـا مـاشـیـن مـیـاد،
ایـنـارو از آرایـشـگـاه ور مـیـداره مـیـرن تــالار !

“آغا منو میگی” چیست ؟
عبارتی برای شروع یه خالی بندی تپل :D


یکی ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ
ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﺍﺯﻡ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ :|

زندگی یعنی:
باید مثل خر درس بخونی دهنت سرویس بشه
تا در آینده بتونی مثل خر کار کنی دهنت سرویس بشه :(

این نسلی که من میبینم،

بعد از ازدواج به همسرشون میگن بیا زن و شوهر معمولی باشیم :|


آدما کلا سه دستن :
یا منو دوس دارن
یا دوس دارن منو دوس داشته باشن
یا اصن آدم نیستن
یه همچین آدم احترام گذار به سلایق مختلفی هستم 

 • سه شنبه ۳۰ مهر ۹۲

دختری شبیه به خدا

آرام از کنارت می گذرد ، بی صدا ...بدون جلب توجه...

سیاهی رنگ اوست و بو نداشتن ویژگی او..صورتش نمیبینی،اما در مقابل اویی.

اوست که با سکوت، با تو حرف میزند و به تو می آموزد.....اگر اهلش باشی.

در اوج کرامت هست و تندیس متانت..

نزدیک،اما دور از دسترس...بی عشوه ولی دلربا...اوست معلم وقار در قله ی بی نیازی..

هر خارو خسی عاشقش نمی شود و زیباییش را هر دلی لمس نمیکند...

او پیش از انتخاب شدن انتخاب میکند و پیش از معشوق شدن عاشق میشود...

با زیرکی گوی عقل را از کنار دیو هوس می رباید....

او همان دختر  عفیف و در پس پرده ی حجاب است...

آری او دختری است شبیه به خدا...

 • سه شنبه ۳۰ مهر ۹۲

رنگ گوگل

 • سه شنبه ۳۰ مهر ۹۲

فرق آقایون و خانوما

این مطلب صرفا جهت شوخی با آقایون هستش :D

پس آقا پسرها کنترل خودشون رو حفظ کنن :)

هنگام عبور از خیابان
خانم ها
سمت راست را نگاه می کنند.
سمت چپ را نگاه می کنند.
از خیابان رد می شوند.
.

آقایان
سمت راست را نگاه می کنند، ماشین می آید .
فاصله ماشین با خودشان را با چشم اندازه می گیرند
و چون همگی راننده های قابلی هستند با سرعت وارد خیابان می شوند .
راننده به شدت ترمز می کند.
مرتیکه مگه کوری؟ (راننده می گوید)
در حالی که از روی میله های وسط خیابان می پرد می گوید: کور خودتی گاری چی!
بدون اینکه سمت چپ را نگاه کند می دود آن سمت خیابان.
هنوز هم صدای بوق ماشین هایی که به خاطر این آقا ترمز کرده اند به گوش می رسد.

 • سه شنبه ۳۰ مهر ۹۲

نحوه به هم زدن دختر و پسرای ایرونی

- ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺴﺘﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺭﯾﺨﺘﺖ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﻢ. ﺑﺎﯼ
ـ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﯼ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﺟﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘﯽ. ﺑﺎﯼ
- ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ؟ ﻧﺒﺎﯾﺪﻡ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﭘﺮﺗﻪ ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺳﺮﺕ. ﺑﺎﯼ
ـ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻋﻮﺿﯽ ﺣﺮﻑ ﺩﻫﻨﺖ ﻭ ﺑﻔﻬﻢ ﺍﺻﻶ ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ. ﺑﺎﯼ
- ﻭﺍﻗﻌﺂ ﮐﻪ ... ﺍﻧﻘﺪ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﮕﯽ ﺑﺮﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﯾﻪ ﺭﯾﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺸﺖ ﻫﺴﺖ. ﺑﺎﯼ
ـ ﻓﻌﻶ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﯾﮕﺎﺗﻮ ﮐﻔﺶ ﺗﻮﺋﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯽ. ﺑﺎﯼ
- ﻣﻦ؟ ﻣﻦ؟ ﺗﻮ ﻭﺍﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺑﺮﻡ. ﺑﺎﯼ
ـ ﺧﺐ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯼ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ. ﺑﺎﯼ
- ﺧﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ
ـ ﻫﺮﭼﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮕﯽ ...
- ﻋــــــــــﺸﻘـــــــــــــــــــــﻢ؟ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﺩﯾﮕﻪ
ـ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻣﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﺸﻪ ﻫﺎ !!!
- ﻣﺜﻶ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
ـ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﻢ
- ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺲ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻨﯽ ... ﭼﯿﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮﻩ؟ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﻩ؟
ـ ﮐﻶ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺒﯿﻨﻤﺖ ﺩﻭﺭﻭ ﺑﺮﻡ. ﺑﺎﯼ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ...
.
.
ﺑﺎﯼ ﻭ ﻣﺮﮒ.. ﺑﺎﯼ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎﯼ ﺑﺎﺯﻡ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﻥ .. ﻭﺍﻻ (((((((((((:

 • دوشنبه ۲۹ مهر ۹۲

نظرتون درباره این عکس چیه؟

 • دوشنبه ۲۹ مهر ۹۲

دمشون گرم

فرض کنید شما پدرمادر اینا باشید…!

Inline image 14

 • دوشنبه ۲۹ مهر ۹۲

سری سوم - چیستان شماره 4

سری سوم - چیستان شماره 4

یه پادشاهی یه دزدی را براش میارن که محکوم به اعدام میشه. دزده خیلی التماس میکنه که اعدامش نکنن. پادشاه به دزده میگه یه فرصت بهت میدم.

من یک مرغی بهت میدم هرطوری که مرغ رو بکشی من هم همان گونه تو را میکشم. ولی دزده طوری مرغه رو کشت که پادشاه نتونست دزده رو بکشه. دزده هم آزاد شد و رفت.

چه جوری کشت مرغه رو ؟

* لازم نیست جواب رو خصوصی بدید 

*با اسامی منحصر به فرد جواب بدید 

* سه روز از روز انتشار بیشتر وخ ندارید پاسخ بدید 

* این سری پاسخ ها رو سخت گیرانه تر بررسی میکنیم ، ترجیجا با ذکر دلیل پاسخ رو بگین 

* نتایج رو میتونید از تو ستون سمت چپ پیگیری کنید 

*  مقدار جایزه هم دست خودتونه ، کلیک رو تبلیغات بره بالا در آمد میره بالا ، جایزه میره بالا 

*  رفقای تازه وارد تو بخش چیستان میتونن جوایز سری های پیش رو ببینن 

 • دوشنبه ۲۹ مهر ۹۲

علی چپ

نه؟!؟!؟
 • يكشنبه ۲۸ مهر ۹۲

95 درصد هویج

یارو خرش می میره ، مردم میگن بریم برای شوخی بهش تسلیت بگیم

وقتی میرن طرف میگه : اصلا فکر نمی کردم خر من این همه فامیل داشته باشه !
 
من موندم حضرت نوح کجا زندگی میکرده که همه نوع حیوون اونجا بوده
بابا خب مثلا پنگوئن و زرافه و خرس پاندا که تو یه اقلیم نمیگنجند.
یا اینکه سر راه رفته قطب شمال و چین؟!!
احتمالاً هماهنگ کرده مثلاً فلان ساعت سرِ کانالِ سوئز باشید ...!!
واقعنا تا حالا بهش فکر نکرده بودم
دختره پیغام گذاشته پسر خوب مثه جا پارکه ......مگه پیدا میشه :|
حالا فرضا پیدا شد
کدومتون پارک کردن بلدید؟:|
والا
پــــــــسر : عشقم رمز فیسبوکت چیه ؟!
 
دخــــــتر : تاریخ روزی که باهم دوست شدیم !
 
پـــــــسر : بیخیال من بهت اعتماد دارم عزیز دلم !!!!! :)))))
ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﺴﺮﺍ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻦ
.
.
 
.
.
ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﯼ ﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻠﯿﺎﻥ ﻭ
ﺍﺑﻠﯿﺴﯿﺎﻥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ. ........
ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺟﯿﻐﻐﻎ ﺩﺳﺖ ﺳﻮﻭﻭﻭﺕ
ﻣﻮﻭﻭﻭﻭﻭﺝ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ
(((((= ~~~~~~
شبکه جام جم، داره اذان به افق لس آنجلس پخش میکنه،
مامان بزرگم میگه :اذان تهرانه ؟
میگم :نه لس آنجلسه!
میگه : ۲ زار اگه شعور داشتیا، با اذان شوخی نمیکردی :|
 
دیگه باید برم دنبال خانواده واقعیم.... :|
 
ﺍﺩﺩ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
.
.
.
.
.
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ 95 ﺩﺭﺻﺪ ﻫﻮﯾﺞ ﻭ 5 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻭﺳﺖ |:
 
چیزی که تو فروشگاه ها رو وسایل نوشته:
 
لطفا دست نزنید
 
چیزی که من می خونم:
 
وقتی کسی حواسش نیست دست بزنید !
 
خعلی حال میده...
 • يكشنبه ۲۸ مهر ۹۲

بت نگاه مردم را نگاه امام در دلم شکست

دهه شصتی ام ..... متولدآذر 1366......

توی دوران راهنمایی به زور و اجبار خانواده چادر سر می کردم، از چادر اصلاً خوشم نمیومد، آخه من همیشه تنها چادری مدرسه بودم و انگشت نما. بین دوستام و بچه های فامیل هم هیچ دختری چادری نبود. خیلی احساس حقارت می کردم. دوست داشتم خوش تیپ و به روز باشم و فکر می کردم با چادر زشت میشم. همیشه چادرم رو توی کیفم قایم میکردم و نزدیکای خونه سرم میکرد که بابام نفهمه. وقتی میرفتم یه جایی که بابام نبود چادرم رو در میاوردم.......

 • يكشنبه ۲۸ مهر ۹۲

ای جون

وای عزیزم، کیفش از خودش بزرگتره!

 

Inline image 7

 • يكشنبه ۲۸ مهر ۹۲

انواع آدما

خیلی دوسش دارم میمیرم براش عاشقشم ولی نمی تونم بهش بگم
هر روز برای دیدنش لحظه شماری می کنم وقتی می بینمش از خوش حالی بال در میارم
فقط من اینطور نیستم خیلیا اینطورین فک کنم فهمیدین منظورم کیه آره منظورم

.

.

.

.

.


باب اسفنجیه!
طرفدارای باب اسفنجی نشون بدین ما چنقده باب اسفنجی رو دوست داریم

شمام وقتی تو تاکسی یا ماشین مردم یه آهنگو می شنوید کلی باهاش حال می کنید ولی وقتی خودتون تو خونه همون آهنگو می ذارید روی اعصابه یا فقط من ایجوریم؟

آدما کلا سه دستن :
یا منو دوس دارن
یا دوس دارن منو دوس داشته باشن
یا اصن آدم نیستن
یه همچین آدم احترام گذار به سلایق مختلفی هستم

 • يكشنبه ۲۸ مهر ۹۲

عمه ندارم

اگه اعصاب نداری نرو ادامه مطلب ...

 • شنبه ۲۷ مهر ۹۲

نتایج سری سوم چیستان

نتایج با اعمال اصلاحات 

 • شنبه ۲۷ مهر ۹۲

کاسه ی صبر

من و برادرم سرما نمی خوریم اصلا
 
مامانم میگه برای اینکه وقتی بچه بودین ، از حمام که می اومدین
 
میذاشتمتون جلو پنکه خشک بشین حالا بدنتون مقاوم شده !
 
بعله
 
------
 
یه ﮐﺎﺳﻪ ﺍﯼ ﻫﺴﺖ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﺎﺳﻪﯼ ﺻﺒﺮ
 
ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﮏ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺎﺷﻪ
 
ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﮕﻦ ﻗﺮﻣﺰا هستش ! والاااااااااا
 
لذتی که در “کوفت” گفتن مامان هست در “قربونت برم” هیچکس نیست
والااااا بخدا..
یه حکایت مکزیکی هست که هیچی نمیگه !
 
فقط موج میزنه ...... nishkhand
 
انقدر که موبایلم ساکته
 
اگر یه موقع یکى زنگ بزنه گوشیم به جاى زنگ خوردن هول میشه سرفه میکنه !
بسلامتی بچه های قدیم که با ذغال واسه ی خودشون سبیل می ذاشتن تا شبیه باباهاشون بشن نه بچه های الان که ابروهاشون رو بر می دارن تا شبیه مادراشون بشن
حالم خیلی بدِ >>> ...............................بریم قلیون
خیلی خوشحالم >>> ............................بریم قلیون
حُوصله ندارم >>> ..................................بریم قلیون
بنزین ندارم >>> ....................................بریم قلیون
کِلاس لغو شد >>> ................................بریم قلیون
... مدرکمُ گرفتم.شیرنیش؟ >>>....................بریم قلیون
یارو 2ساعت دیگه میاد.چی کار کنیم >>>...بریم قلیون
 
قلیونیا میدونن چی میگمااااا =))))))
ازین سوتی ها ندید صلوات :))))
 
رﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮﻡ
ﮔﻔﺘﻢ : ﺁﻗﺎ ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻭﯾﻨﺴﺘﻮﻥ ﺑﺪﻩ
ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﮔﻔﺖ : ﻻﯾﺖ ﺑﺎﺷﻪ؟
ﯾﻬﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﮔﻔﺖ :
ﺁﺭﻩ ﻻﯾﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﭽﻢ ﮔﻠﻮﺵ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﺸﻪ
ﺑﺪﻡ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻢ ،
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﯾﻠﮑﺲ
ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﻡ ، ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺘﻢ :
ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ من ﭼﯽ ﺷﺪ |: ؟
ازینکه بعضیا به سمتت نمیان ناراحت نشو...
ایراد ازتو نیست!مگس هم هیچوقت سمت گل نمیره!
همیشه میره سمت یه ع....ن....ی،مثل خودش!
بهله"!اینجوریاس!
 • شنبه ۲۷ مهر ۹۲

مدال افتخارم و دلیلش

تقریبا شش ماه پیش با وبلاگ من و چادرم، خاطره ها آشناشدم. با خاطره های قشنگی از  چادری شدن.

خیلی خوبه که از خاطره هامون با چادر بگیم. اما اجازه بدید من یه طور دیگه شروع کنم. اجازه بدید از چادری موندن بگم. از فراز و نشیب های زندگی که می تونه توی تصمیمات و حتی اعتقادات آدم تاثیر بذاره.

تا حالا دیدین دختری رو که چادری باشه اما بعد از ازدواجش چادر از سرش بیافته و .... الباقی ماجرا....

تا حالا دیدین دختری رو که چادری باشه دانشگاه قبول بشه و چادر از سرش بیافته و .... الباقی ماجرا...

تا حالا دیدین دختری رو که چادری باشه استخدام اداره یا شرکتی بشه و چادر از سرش بیافته و .... الباقی ماجرا...

تا حالا دیدین دختری رو که....

خیلی دردناکه نه...

 • شنبه ۲۷ مهر ۹۲

گدای باهوش

به این میگن یه گدای زرنگ!

نوشته: “کدام دین، بیشتر مراقب بی خانمان هاست؟”

جالبتر از اون اینه که برای هر نفر یه ظرف مخصوص گذاشته!

بازم جالبتر از اون، یه ظرف گذاشته به نام other

.

Inline image 15

خلاقیت در عکاسی

 

.

Inline image 18

 • شنبه ۲۷ مهر ۹۲

میتی کومان

ه قسمت میتی کومان بود که یارو علامت مخصوص حاکم بزرگو پیازم حساب نکرد

و میخواست بزنه پیرمرده رو بکشه که زدن کشتنش !

خیلی با خدا بیامرز حال کردم

شادی روح پر فتوحش ۱دقیقه سکوت لطفا

وقتی می خوای خانمی رو از کاری منع کنی

بهش بگو: «برای پوستت خوب نیست»

در ۹۹٫۷۳ درصد موارد جواب می ده !

دوستم اس ام اس داده : تو واسه امتحان فردا خوندی؟

جواب دادم :  نه کار داشتم نرسیدم .  تو چی خوندی؟

جواب دوستم : نه دیگه من هر وقت نمی خونم بهت مسیج میدم که تو هم بگی نخوندم خیالم راحت شه!

رفتم ادکلن بگیرم دیدم پولم کمه

یه دونه از این درختای کاج خوشبو کننده ماشین گرفتم انداختم گردنم !

بزرگ ترین دقدقه ی زندگیم اینه که زمانی که دارم چلوکباب می زنم به بدن

کباب و برنج همزمان با هم تموم شن !

به منشی شرکت می گم : بی زحمت یه لحظه درایو سی > پوشه ی کاتالوگ ها  رو باز کن

میگه : منظورتون اینه کامپیوترو روشن کنم ؟

گفتم  : نه بابا چه کاریه این همه زحمت بخودت بدی

چند تا سوراخ پشت کیس گذاشتن از اونجا سعی کن بازش کنی

هنوز دانشمندان در مورد

آدمایی که با عینک افتابی تو اتاق عکس می ندازن به نتیجه خاصی نرسیدن !

 • شنبه ۲۷ مهر ۹۲

فامیل دور

حرکات فامیله دور وقتی پستاش لایک میشهتـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 • جمعه ۲۶ مهر ۹۲

دماغشو گرفتیم

تلخ ترین موسیقی دنیا ضرب اهنگ انگشتانت است بر درب یخچال…

زمانی که چیزی رو که هوس کردی توش پیدا نمی کنی…
پسردایی ۵ ساله م ازم خواستگاری کرد و گفت: صبر میکنی بزرگ شم و بگیرمت؟
منم خواستم دلش نشکنه گفتم باشه!
گیر داد انگشتر دستت کن گفتم باشه!
بعد باباش بهش گفت من ازش خوشم نمیاد یا من یا اون؟
پسرداییم هم گفت: اون!
هرجا میره فقط حرف منو میزنه؛ همش میپره بغلم و میگه زنم، عشقم، عیالم، همسرم!!!
بردنش پیش مشاور، گفته من زن میخوام اسمشم … است،
به بابام بگو بگیرتش میخوام براش لامبورگینی هم بخرم!
به جان خودم اینا بچه نیستن، گودزیلان! :|
بزرگترین علامت سوال مغـــــزم اینه که:
اس ام اس های عاشقانه ای که مخاطب خاصم واسم میفرسته رو
از کی میگیره؟
:|
.
(از تراوشات یک فرد مبتلا به سوءظن)
 
ساعت ۵ دارم میرم بیرون به بابام میگم: ۱۲ میام.
میگه: آخه تو به درک، اون دختره صاحاب نداره؟!
 
یـادمـه اون زمون کـلاس سـوم ابـتـدایـی بـودم سـر زنـگ فـارسی،
مـعـلـم اومد سر کـلاس خـعـلی مـحـتـرمانه و با صـدای بـلـنـد گفت با حالت شعری:
بـچـه‌ها کـتـابـها را بـگـشـایـیـد…
ما هـم بچه فنچ بودیـم هـمـه با هـم کـتـابارو باز کردیم و یکصدا بـا شـعر گفـتـیـم :
گــشـادیـم گــشادیـم!!!
ﯾﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﯾﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ، ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ
ﮔﻔﺖ ﺧﺪﺍ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺑﯽ ﻋﻠﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ
ﺑﻌﺪﺵ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ
لامصب وقتی داری درس میخونی
تازه میفهمی که بحث های شبکه ۴ هم خیلی سودمند و پرهیجانه !
 
فکرشو بکن ، یک دغدغه زندگی دخترا رنگ ناخوناشونه !
اونوقت من میخوام برم بیرون فقط چک میکنم خشتکم پاره نباشه یوقت !
یه گربه‌هه الان جلوم واستاد و گفت داداش
من ناهار باید برم سطل آشغال مادر خانومم اینا
اینجا هم آینه نداره . سیبیلام مرتّبه ؟ اوکی ام ؟

 

 • جمعه ۲۶ مهر ۹۲

کاش پدرم بود و میدید

هرچی پدرم بهم میگفتن با چادر قشنگ میشی ، باوقار میشی، انگار بدتر لج می کردم. اصلا دیگه دلم نمی خواست هیچ جا سرش کنم...

نمیدونم چی شده بود که اصلا حرفای آدمای خوبی که خدا سر راهم قرار می داد رو نمی شنیدم...

من الان 22 سالمه و سه سال و نیمه که چادری شدم البته قبل از اونم سرم میکردم اما خیلی مصمم نبودم متاسفانه...

چادرم رو مدیون امام حسین علیه السلام هستم و البته خواهر بزگوارشون..

 • جمعه ۲۶ مهر ۹۲

بخدا دیگه دیوونه شدم....

میدونید چرا روی خیابان ولی عصر این اسمو رو گذاشتن ؟؟؟
چون صبح و ظهر
هیچ خبری نیست
ولی عصصصصصصصصصر، بیا ببین چه خبره.؟!!

یکی از جملاتی که در دوران مدرسه از معلمین و مدیر و معاونیین محترم به کرات شنیده میشد این جمله بود :
“پرونده تون رو میزاریم زیر بغلتون”
خداییش کی دیده پرونده دانش آموزی را بزارن زیر بغلش ؟؟؟ مگه هندونس ؟!

وقتی در یخچال رو باز می کنی :
۱- اگر بخوای چیزی توش بذاری، تا خرخره پره
۲- اگه گرسنت باشه بخوای چیزی بخوری ، فقط کمی برفک موجوده !

زنگ زدم به یارو میگم واسه آگهی کارتون مزاحم شدم میگه دیپلمت چیه گفتم لیسانس دارم میگه نه ما کارگر میخوایم کارشناس نمیخوایم حالا اگه درس نخونده بودم میگفت ما کارشناس میخوایم
بعد میگن چرا حسن کچل سر کار نمیرفت 

والاع

اگه دانشمندا یه ماشینی اختراع میکردن که خروپف رو به برق تبدیل کنه الان بابام یه نیروگاه بود. 0_O

 • جمعه ۲۶ مهر ۹۲

سری سوم - چیستان شماره 3

سری سوم - چیستان شماره 3

3

19

179

1779

؟

* لازم نیست جواب رو خصوصی بدید 

*با اسامی منحصر به فرد جواب بدید 

* سه روز از روز انتشار بیشتر وخ ندارید پاسخ بدید 

* این سری پاسخ ها رو سخت گیرانه تر بررسی میکنیم ، ترجیجا با ذکر دلیل پاسخ رو بگین 

* نتایج رو میتونید از تو ستون سمت چپ پیگیری کنید 

*  مقدار جایزه هم دست خودتونه ، کلیک رو تبلیغات بره بالا در آمد میره بالا ، جایزه میره بالا 

*  رفقای تازه وارد تو بخش چیستان میتونن جوایز سری های پیش رو ببینن 

 • جمعه ۲۶ مهر ۹۲

پسرخاله

 • پنجشنبه ۲۵ مهر ۹۲

زندگی چه میگوید؟

امروز که از خواب بیدار شدم

از خودم پرسیدم : زندگی چه می گوید؟ 

جواب را در اتاقم پیدا کردم،

سقف گفت : اهداف بلند داشته باش!

پنجره گفت : دنیا را بنگر!

ساعت گفت : هر ثانیه با ارزش است!

آیینه گفت : قبل از هر کاری به بازتاب آن بیندیش!

تقویم گفت : به روز باش!

در گفت : در راه هدف هایت سختی ها را هُل بده و کنار بزن!

زمین گفت : با فروتنی نیایش کن!

.

.

.

.

و در آخر، تخت خواب گفت : ولش کن بابا بگیر بخواب !!

 • پنجشنبه ۲۵ مهر ۹۲

عروسک هایم چادی بودند

یادمه از 4-5 سالگی اصرار داشتم چادر سرم کنم. یه جوری هم رو می گرفتم که انگار 60 ساله چادر می پوشیدم. همیشه مادرم اون زمانو توصیف می کنه ...

هرچی مامانم می گفت هنوز کوچیکی لازم نیست چادر بپوشی گوشم بدهکار نبود.

حتی از همون کلاس اول یه چادر گل دار داشتم که با اون می رفتم مدرسه ...

دقیق یادم نیست ولی فکرکنم تقریبا 7 یا 8 سالم بود که خیلی به مامانم اصرار کردم چادر مشکی برام بگیره ... مامانم مدام می گفت همین چادر گلدار هم خوبه مهم اینه که چادر بپوشی ولی من می خواستم مثل بزرگتر ها باشم با چادر مشکی ... بالاخره برام تهیه کرد ...

خودم که احساس غرور می کردم باهاش ... ولی بشتر تاثیرش رو اطرافیان بود که دیگه به چشم یه بچه 7-8 ساله بهم نگاه نمی کردن ... بیشتر برام شخصیت قائل می شدن!!!

عاشق اون روزها هستم.

خلاصه خداروشکر از وقتی که یادم میاد به چادر علاقه داشتم. هیچ وقت هم نشده که با خودم یا به دیگری بگم کاش نباید چادر سرم می کردم. چون چادرم رو مثل یکی از اعضای بدنم می دونم. هیچ وقت شده بگید کاش چشم نداشتم؟!!!!!

یه چیز رو که خودم تجربه اش رو دیده ام اینکه دختر بچه ها تو سن 3-4 سالگی خیلی به حجاب علاقه دارن، حتی شده یه پارچه ساده میندازن رو سرشون و یه عروسک بغلشون می گیرن ... این پدر و مادر ها هستن که با رفتارشون این علاقه رو جهت می دهند، تثبیتش می کنند یا با خندیدن و مسخره کردن یا استفاده از یک سری الفاظ که برای خودشون معنی شوخی داره اما برای بچه ها معنی نفی کردن میده اونو ضد ارزش جلوه می دهند! بعد وقتی دخترشون به سن تکلیف رسید، اگر همون ها بخوان به زور محجبه ش  کنن و چادری اش کنند ممکنه در سن های بالاتر دلزده بشه.

برای من اینطور نبود،  یادمه تو بچگی اگه مامانم برام عروسک می ساخت براش چادر هم می دوخت! نوع نگاه مادرها و رفتارشون و سبک زندگی شون می تونه خیلی موثر باشه بر علاقه دخترها به حجاب و حجاب برتر . حالا اگر مادری خودش علاقه نداشته باشه...  

 • پنجشنبه ۲۵ مهر ۹۲

خشم گوسفند به این میگن

انتقام خون همه گوسفندهای قربونی شده امروز و میگیرم!!! • پنجشنبه ۲۵ مهر ۹۲

برین حال کنید

احساس خستگی و ناامیدی می کنید؟

حوصله ی هیچکس و هیچ چیزی رو ندارید؟

هیچ چیز خوشحالتون نمیکنه؟

چاره ی دردتون پیش ماست...

کلیک کنید

 • پنجشنبه ۲۵ مهر ۹۲

کلاه قرمزی

بچه ها الان کلاه قرمزی رو میبینید؟

 • چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۲

عامار بدیت بنیم چن چنیم

عامار بدیت بنیم چن چنیم:

خوشگلاش لایک

 خوشتیپاش کامنت

 زشتاش فقط نگاه کنن !!
***
یه بار یه خواستگار اومد
منم کلاس گذاشتم گفتم میخوام درس بخونم
هیچی دیگه پا شدن رفتن
هر چی گفتم بابا فقط دو صفحه مونده گوش ندادن

کفاصطااا..
***
 ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ
.
 .
 ..
 .
 .
 ..
 .
 ..
 .
 .
 .
 .
 .
ﺷﻤﺎﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺑﺪﯾﻦ ؟

 ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻤﺸﻪ !!!

***
اﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﻬﻢ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻥ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻮِﺋﻪ ﺣﻤﺎﻝ

 ﮐﻪ ﻧﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﻪ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﻪ ﺑﻪ
 
ﮐﺴﯽ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻦ ﺧﻂتتو ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﻦ ﯾﮑﯽ

 ﺑﺨﺮﻩ ﮐﻪ ﻣﺎﺍﺍﺍﻡ ﯾﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺒﺮﯾﻢ

 ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺧﻌﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ

 ﻭﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻓﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻩ

 ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺑﺸﻪ ﺍﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﺸﻪ |: ﺑﻴﺎ |:

 ***

ﺳﺮِ ﮐﻼﺱ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮﺩﻡ، ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺣﻀﺎﺭ : ﺯﻫﺮﻣﺎﺭ

 10ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﺩﺧﺪﺭﻩ ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺣﻀﺎﺭ :

ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﺷﻪ

 ﺍﯾﺸﺎﻻ ﺧﯿﺮﻩ
 
ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧــﻢ ...

ﺑﺨﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ

 ﻋــﺂﺁﺁﻏــﺂﺁﺁ ﺧـــُـــ ﺍﻭﻥ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﺒﻨﺪ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻤﻪ

 ﻣﻦ:||||

وهمچنان من:|||||||

 ***

 • چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۲

بعلههههه با شمام

ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ،

 ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﻭ ﻣﯿﺮﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﺗﻌﺮﯾﻒ 

ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ
 
ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﮐﻪ

 ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﺴﻮﺩﯾﺸﻮﻥ ﺷﺪﻩ،
 
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﺳﺮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ، ﺑﺮﺍﺕ ﺻﻒ 

ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻭ

 ﮐﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﯽ،

 ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺕ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﯼ ﻫﺮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﯽ، ﺑﻬﺖ ﭘﺎ 

ﻣﯿﺪﻩ،

 ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺭﻧﮓ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ،

 ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﯿﺦ ﺳﯿﺨﯿﺖ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍ 

ﺑﻬﺖ ﻧﻪ ﻧﻤﯿﮕﻦ،

 ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﻡ

 ""ﺟﻨﺲ ﺍﺭﺯﻭﻥ، ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﻩ ""

 • چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۲

نی نی

یارﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ، ﺷﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺍﺏ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ :

ﺟﺎﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﻨﺪﺍﺯﻡ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻧﯽ ﻧﯽ ﺧﻮﺑﻪ؟

ﯾﺎﺭﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﻩ .

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ :

ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺗﻮ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺑﻪ !

...

ﺻﺒﺢ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺮﻩ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ .. ﻣﯿﮕﻪ :

ﺷﻤﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻓﻼﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ؟ ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﭼﯿﻪ؟

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﯽ ﻧﯽ . ﺍﺳﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﻪ؟

ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ ... ﺧﺮﮔﺎﻭ ﺍﻻﻍ ﻧﻔﻬﻢ ﺑﯿﺸﻮﺭ

 • چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۲

قیافه ی من وقتی بهم میگن ایشاالله عروسیت

http://ap4.persianfun.info/img/92/4/ax-neveshte-5/1002397_696209850404439_1551587676_n.jpg

 • چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۲

گل میمونی که میگن اینه آیا؟

عکس های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

 • سه شنبه ۲۳ مهر ۹۲

مخاطب خاص

کسایی ک مخاطب خاص دارن میشه ۱ الی ۲ روز به ما قرض بدن !
ببینیم اگه خوبه ماهم تهیه کنیم

 ***
گوربابای اونی که رفت خیلی شیک و مجلسی میریم به استقبال اونی که داره میاد!
هههههههههههه ههههههههههه فکر کردی منتظرت میمونم؟!
***
همسایمون اسمش "طلا"ست
توی "نقره"فروشی کار میکنه
تازگیا رفته "برنزه"کرده
فکر کنم آخر با"مسی"ازدواج کنه
بچه شم شکل "استیلی" شه
***
داشتم فوتبالیستا میدیدم...
لامصب سوباسا توو دلش میگه:
ما بایدببریم
میزوگی از توو تماشاگرا میگه:
درسته سوباسا :|
***
دقت کردین به بعضی از مهمونامون باید بگیم زود اومدی دیر هم می خوای بری؟!؟!؟!؟
***
میگفتن علف باید به دهن بزی شیرین بیاد... عمری خودمونو کشتیم شیرین ترین علف دنیا شیم... غافل از اینکه طرف اصن بز نبود گااااااااااااو بود:))
***
 • سه شنبه ۲۳ مهر ۹۲

داستان زیبا (حتما بخونید)

پس از رسیدن یک تماس تلفنی برای یک عمل جراحی اورژانسی، پزشک با عجله راهی بیمارستان... شد ,,, او پس از اینکه جواب تلفن را داد، بلافاصله لباسهایش را عوض کرد و مستقیم وارد بخش جراحی شد ,,,

 • سه شنبه ۲۳ مهر ۹۲

نمودار گرافیکی رفت و برگشت پارتی!


عکس های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

 • سه شنبه ۲۳ مهر ۹۲

سری سوم - چیستان شماره 2

سری سوم - چیستان شماره 2

21 بطری آب داریم.7 تا پر ، 7 تا نیمه پر ، 7 تا خالی.

چطوری این بطری ها رو بین 3 نفر تقسیم کنیم که همه مقدار مساوی آب  دریافت کنند.و در پایان هر نفر 7 بطری داشته باشند!!

* لازم نیست جواب رو خصوصی بدید 

*با اسامی منحصر به فرد جواب بدید 

* سه روز از روز انتشار بیشتر وخ ندارید پاسخ بدید 

* این سری پاسخ ها رو سخت گیرانه تر بررسی میکنیم ، ترجیجا با ذکر دلیل پاسخ رو بگین 

* نتایج رو میتونید از تو ستون سمت چپ پیگیری کنید 

*  مقدار جایزه هم دست خودتونه ، کلیک رو تبلیغات بره بالا در آمد میره بالا ، جایزه میره بالا 

*  رفقای تازه وارد تو بخش چیستان میتونن جوایز سری های پیش رو ببینن 

 • سه شنبه ۲۳ مهر ۹۲

شرارت

ینی شرارت از سرو روش میریزه !

یه کاری کرده گندش بعدا در میاد

عکس های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

 • دوشنبه ۲۲ مهر ۹۲

مرتضی احمدی

مرتضی احمدی اینگونه گفت: من همه بازیکنان شاهین و پرسپولیس را می‌شناسم و قدیمی‌ترین هوادار پرسپولیس هستم. فکر نمی‌کنم مسن‌تر از من کسی مانده باشد و این خاطره را هم شاید هیچکس نشنیده باشد.
من کارمند راه‌آهن بودم. آن روز حقوق و مزایای خودم که 700 تومان می‌شد را گرفتم و از آنجا به جای خانه، یک راست به ورزشگاه رفتم تا بازی پرسپولیس با استقلال که آن زمان تاج بود را ببینم.
دل توی دلم نبود، بازی که شروع شد گفتم یا ابوالفضل‌ (ع) هر گلی که پرسپولیس بزند صد تومان را صدقه کنار می‌گذارم. پرسپولیس گل اول را زد، صد تومان از آن جییب در آوردم و در جیب دیگر گذاشتم. گل دوم را هم زدند، اینکار را کردم. همینطور گل سوم، چهارم و پنجم هم
زده شد. گل ششم که زده شد، گفتم: یا حضرت ابوالفضل (ع) غلط کردم، حداقل صد تومان برای خودم بگذار، من بدون پول چه کار کنم؟


خاطره احمدی که به اینجا رسید، سالن از خنده منفجر شد ...

 • دوشنبه ۲۲ مهر ۹۲

اندر احوالات جلیلی

//bayanbox.ir/id/1297670412614231065?view

 • دوشنبه ۲۲ مهر ۹۲

سه راه برای پولدار شدن:

دختر :بابا بوست کنممم؟؟؟
بابا :دخترم پول ندارما، عصری مامانت بوسم کرد

***

تو شهر حیف نون تو مسابقات انجام حرکات خرکی خود خر تو مرحله مقدماتی حذف شد!!!!!

***

یکی از رفیقا تعریف میکرد که همیشه دوست دارم بچم پسر باشه نسل بابام حفظ شه.
هرکی ندونه انگار باباش یوز پلنگه مازندارانه :|

***

سه راه برای پولدار شدن:
۱. بابات برات پول دربیاره!
۲. بابای مردم رو برای پول در بیاری!
۳. بابات در بیاد تا پول در بیاری!!

***

سر ﻣﻴﺰﻩ ﺷﺎﻡ ﮔﻮﺷﻴﻢ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﺭﺩ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﯿﺰﯼ ﮐﻨﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺯﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ: ﺳــــــــــــﻼﻡ ﻋﺰﻳﺰﻡ :x

ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ : ﺍﻱ ﻛﻮﻓﺖ ﻭﺭ ﭘﺮﻳﺪﻩ :|

ﺑﺎﺑﺎﻡ : ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﭼﺮﺍ ﺯﻥ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ﻗﺮﺗﯽ ﻣﻦ 30 ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻼﻣﺎ ﺑﻬﻢ ﻧﮑﺮﺩ

ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ: ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ؟ :))

***

ﯾـﻨـﯽ ﺩﺳـﺖ ﺁﺩﻡ ﺍﺯ ﻫـﻔـﺖ ﺟـﺎ ﻣـﺘـﻠـﺎﺷـﯽ ﺷـﻪ

ﻭﻟــﯽ ﺁﺭﻧـﺠـﺶ ﺑـﻪ ﭼـﺎﺭﭼـﻮﺏ ﺩﺭﻧـﺨـﻮﺭﻩ...

ﻟـﺎﻣـﺼـﺐ ﺍﺯ ﻓـﺮﻕ ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﻧـﻮﮎ ﺍﻧـﮕـﺸـﺖ

ﮐـﻮﭼـﯿـﮑـﻪ ﭘــﺎﺭﻭ ﺑـﻪ ﺣـﺎﻟﺖ ﻓـﻠـﺞ ﻣـﻮﻗـﺖ ﺩﺭﻣـﯿـﺎﺭﻩ!
***

مردی تو یک فروشگاه بزرگ به یه دختر زیبا میرسه و میگه

: خانم, من زنمو اینجا گم کردم ناراحت نمی شید

اگه کمی با شما صحبت کنم؟ دختر:چرا!؟؟ !!

مرد:چون هر بار که با یه زن خوشگل

صحبت می کنم زنم یهو پیداش می شه!!:
 • دوشنبه ۲۲ مهر ۹۲

سری سوم - چیستان شماره 1

با عرض سلام و خیلی یهویی 

سری سوم چیستان سایت شروع شد

=============================

سری سوم - چیستان شماره 1 

3 نفر برای غذا  نان درست میکنن

نفر اول 5 نان

نفر دوم 3 نان

نفر سوم صفر نان ،در مجموع 8 نان دارند اما نفر سوم برای جلب رضایت  دوستاش 8 هزار تومان پول می دهد تا از نان استفاده کند

نفرات اول دوم این 8 هزار تومان را چندچند تقسیم کنند

3 به 5   یا    4 به 4  و یا ...

شما بگید.............

* لازم نیست جواب رو خصوصی بدید 

*با اسامی منحصر به فرد جواب بدید 

* سه روز از روز انتشار بیشتر وخ ندارید پاسخ بدید 

* این سری پاسخ ها رو سخت گیرانه تر بررسی میکنیم ، ترجیجا با ذکر دلیل پاسخ رو بگین 

* نتایج رو میتونید از تو ستون سمت چپ پیگیری کنید 

*  مقدار جایزه هم دست خودتونه ، کلیک رو تبلیغات بره بالا در آمد میره بالا ، جایزه میره بالا 

*  رفقای تازه وارد تو بخش چیستان میتونن جوایز سری های پیش رو ببینن 

 • شنبه ۲۰ مهر ۹۲

حجاب یعنی...

 • شنبه ۲۰ مهر ۹۲

BBC

ژست آقایون ، زمانی که دارند تحلیل های سیاسی BBC را نگاه میکنند=))

 • شنبه ۲۰ مهر ۹۲

پری قاطر خواهره هری پاتر

1235173_523616657713325_1248681475_n.jpg

 • جمعه ۱۹ مهر ۹۲

قدیما ننم....

زندگی یعنی باید مثل خر درس بخونی دهنت سرویس بشه تا در آینده بتونی مثل خر کار کنی تا بازم دهنت سرویس بشه:))))

***

یادمه این ساپورتایی که الان کلی باکلاسه، قدیما ننم تو زمستونا به زور بهم میداد زیر شلوار مدرسه بپوشم و جورابم بکشم روش نَچّام یوخ

***

مامانم میگه یکی 2 سالت که بود نق نق که میکردی میذاشتمت جلوی تلویزیون واست برفک میذاشتم تا 2ساعت صدات در نمیومد
ینی یه همچین مامانی دارم بعد میگید چرا من اینجوری شدم
من (در حال نگاه کردن به تلویزیون) :|
مامانم ^ــــ^
برفک :|

***

یبار با مخاطب خاصم دعوام شد وسط دعوا
بهش گفتم بیا بغلم
.
.
.
.
گفت گ... نخور بابا و رفت:|
ولی تو داستانا یجور دیگه بود به موت قسم :|

***

فقط تو ایرانه که وقتی میخوای برای اولین بار کنار کسی بخوابی ازت میپرسه :
لگد که نمیزنی؟؟!!
ینی قشنگ آدمو خر محسوب میکنن:D

***

آب کافی ، خاک حاصلخیز ، آب و هوای مناسب
لامصب جواب های نصف سوال های جغرافی این بود :))))
همیشه هم تو امتحان میومد :)):D

 • جمعه ۱۹ مهر ۹۲

تولبار توفانی راه اندازی شد

.:برای رفتن به صفحه ی نصب تولبار کلیک کنید:.

کم حجم سازگار و با تمامی مرورگر هاتـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز

برای رفتن به صفحه ی نصب تولبار کلیک کنید

برای رفتن به صفحه ی نصب تولبار کلیک کنید

 • جمعه ۱۹ مهر ۹۲

شیطان

 • جمعه ۱۹ مهر ۹۲

عکس خراب کن

عکس خراب کن کی بودی تو

[تصویر: khandeh-tanz-12.jpg]

 • جمعه ۱۹ مهر ۹۲

ریحانا

واااااااااای داشتم با ریحانا چت میکردم ، فارسی
هم بلد بود
فقط نمیدونم شارژ ایرانسل میخواس چیکار ؟:-??

***

سوال دخترا:حالا چی بپوشم؟ سوال پسرا:حالا چی بخورم؟:D

***

فکــر کنم بـُــزی که من بایـــد به دهنــش شیــرین میومــدم و گـُـرگ خورده ...!!:(:D

***

دقت کردین مهماندارای دختر هواپیمای ایرانی چقدر قیافه میگیرن !!!
بابا خلبانی مگه؟!!!
بابا چاییتو وردار بیار !!

***

لذتی که تو دیدن عکس شناسنامه ی دخترا هست ...
تو سرزمین عجایب نیست ...!!!:D

***

یه قانونی دخترا دارن به این عنوان :
دیر رسیدن بهتر از زشت رسیدن است . . . ! ! :D

 • جمعه ۱۹ مهر ۹۲

قیافه رو داشته باش!!!

 • پنجشنبه ۱۸ مهر ۹۲

چپ دست راست دست

هیچ‌چیز را چشم بسته قبول نکنید
حتی سخنان بزرگان را
بزرگمهر که می‌گفت
سحرخیز باش تا کامروا شوی
دروغ می‌گفت باور نکنید
دور و بر ما، سحر خیزها
یا کله‌پز شدند یا نانوا !

***

زدم به یه ماشینه
پیاده شدیم ببینیم چه خبره
دیدم صورت یارو خونیه
گفتم آقا اونقدم دیگه شدید نبودا
گفت دستم تو دماغم بود:)))))

***

روزی
4 تا دختر که با هم دوس بودن دسته جمعی میرن استخر
ولی وقتی برمیگردن همشون همدیگرو گم میکنن!
اگه گفتی چرا !؟
آفرین! درود بر شما!
آرایش هاشون پاک شده ، نشناختن همدیگه رو :)):D

***

یه دوست دختر ابرو پیوسته هم نداریم
بی خود و بی جهت هی پیوند ابروهاشو تبریک بگیم:D

***

عزیزان راست دست،
لدفن وختی موقع غذاخوردن کنار یه چپ دستی میشینی فاصله رو رعایت کن دیگه...قرمه سبزیو کوفت آدم میکنید خوب :|

***

مرد باس خشن و عصبانی باشه دستشو بکوبه زمین و بگه.. . . . . . . . . . . . . امشب ظرفا با من ! :)))))

 • پنجشنبه ۱۸ مهر ۹۲
Designed By 2funny Powered by didestan